Giáo trình Trình biên dịch

Đểmáy tính có thểhiểu và thực thi một chương trình được viết bằng ngôn ngữcấp

cao, ta cần phải có một trình biên dịchthực hiện việc chuyển đổi chương trình đó sang

chương trình ởdạng ngôn ngữ đích. Chương này trình bày một cách tổng quan về cấu

trúc của một trình biên dịchvà mối liên hệgiữa nó với các thành phần khác - “họ

hàng” của nó - nhưbộtiền xửlý, bộtải và soạn thảo liên kết,v.v. Cấu trúc của trình

biên dịch được mô tảtrong chương là một cấu trúc mức quan niệm bao gồm các giai

đoạn: Phân tích từvựng, Phân tích cú pháp, Phân tích ngữnghĩa, Sinh mã trung gian,

Tối ưu mã và Sinh mã đích.

Giáo trình Trình biên dịch trang 1

Giáo trình Trình biên dịch trang 1

Giáo trình Trình biên dịch trang 2

Giáo trình Trình biên dịch trang 2

Giáo trình Trình biên dịch trang 3

Giáo trình Trình biên dịch trang 3

Giáo trình Trình biên dịch trang 4

Giáo trình Trình biên dịch trang 4

Giáo trình Trình biên dịch trang 5

Giáo trình Trình biên dịch trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf207 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_trinh_bien_dich.pdf
Tài liệu liên quan