Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

Nội dung

1. Công thức

2. Hàm

3. Các hàm cơ bản

4. Các toán tử và dạng dữ liệu

5. Tham chiếu tương đối, tuyệt đối

6. Cách sử dụng hàm mảng

7. Cách kiểm tra công thức

8. Các chú ý khi thành lập công thức

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 9: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf21 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_9_cong_thuc_va_ham_le_viet.pdf
Tài liệu liên quan