Đề cương Hệ điều hành

ƒ Mô tảcác điểm chính yếu của hệ điều hành

ƒ Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệthống máy tính.

ƒ Những vấn đềphát sinh trong quá trình thiết kếhệ điều hành cũng nhưnhững tiếp

cận khác nhau được dùng đểphân tích và giải quyết những vấn đề đó.

ƒ Xem xét những chiến lược hệ điều hành phổbiến và cách chúng tác động đến những

dịch vụcủa các hệ điều hành hiện đại.

Đề cương Hệ điều hành trang 1

Đề cương Hệ điều hành trang 1

Đề cương Hệ điều hành trang 2

Đề cương Hệ điều hành trang 2

Đề cương Hệ điều hành trang 3

Đề cương Hệ điều hành trang 3

Đề cương Hệ điều hành trang 4

Đề cương Hệ điều hành trang 4

Đề cương Hệ điều hành trang 5

Đề cương Hệ điều hành trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf237 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_he_dieu_hanh.pdf
Tài liệu liên quan