Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint

Sau khi hoàn thành bài học này, các bạn có thể:

Khởi động Microsoft powerpoint

Quen thuộc với các thành phần của cửa sổ PowerPoint

Chọn phương pháp để bắt đầu bài trình bày

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 1

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 1

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 2

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 2

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 3

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 3

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 4

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 4

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 5

Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf103 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1206 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftao_bai_trinh_bay_voi_microsoft_powerpoint.pdf
Tài liệu liên quan