Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010

Làm quen với Microsoft Word 2010

Tìm hiểu giao diện phần mềm

Các chế độ xem t{i liệu

Biên tập văn bản

Bảo vệ văn bản

Lưu văn bản

Chia sẻ văn bản

Sử dụng các loại văn bản mẫu

Tài liệu chủ

 

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf94 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_chuong_3_microsoft_office_word_2.pdf
Tài liệu liên quan