Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn

Lãi

• Là số chênh lệch dương giữa giá trị thu được và vốn đầu tư ban đầu

• Lãi chỉ xuất hiện sau một thời gian đầu tư nhất định, là kết quả tài chính cuối cùng của một quá trình đầu tư

Lãi = Giá trị tương lai (FV) - Hiện giá (PV)

• Số tiền lãi phụ thuộc vào 3 yếu tố

• Số vốn gốc (hiện giá - PV)

• Thời gian đầu tư

• Lãi suất

 

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 7: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf59 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_7_tinh_toan_hieu.pdf
Tài liệu liên quan