Mạng máy tính căn bản

- Gồm:6 router,1 FrameRelay,1 ATM_SW,1 server và 4 PC client.

+ R1, R2, R3 kết nối với nhau qua công nghệ chuyển mạch khung (FrameRelay).

+ R4 và R5 nối với nhau qua ATM_SW.

+ R1,R2,R3 chạy giao thức IS_IS.

+ R3, R4 chạy giao thức OSPF.

+ R4, R5 chạy giao thức EIGRP.

Mạng máy tính căn bản trang 1

Mạng máy tính căn bản trang 1

Mạng máy tính căn bản trang 2

Mạng máy tính căn bản trang 2

Mạng máy tính căn bản trang 3

Mạng máy tính căn bản trang 3

Mạng máy tính căn bản trang 4

Mạng máy tính căn bản trang 4

Mạng máy tính căn bản trang 5

Mạng máy tính căn bản trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf99 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfmang_may_tinh_can_ban.pdf
Tài liệu liên quan