Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

Nếu chỉ có 1 tiến trình duy nhất trong hệ thống, thì vào các chu kỳ IO của tác vụ, CPU sẽ  hoàn toàn nhàn rỗi. Ý tưởng tăng cường số lượng tác vụ trong hệ thống là để tận dụng CPU: nếu tác vụ 1 xử lý IO, thì có thể sử dụng CPU để thực hiện tác vụ 2

 

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 1

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 1

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 2

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 2

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 3

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 3

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 4

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 4

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 5

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt104 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_nguyen_ly_he_dieu_hanh_chuong_2_quan_ly_tien_trinh.ppt
Tài liệu liên quan