Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân

Một trong những ứng dụng lớn nhất của đồ họa máy tính là hỗ trợ thiết kế (CAD – computer-aided design).

Ngày nay CAD đã được sử dụng hầu hết trong việc thiết kế các cao ốc, ô tô, máy bay, tàu thủy, tàu vũ trụ,

máy tính, trang trí mẫu vải, và rất nhiều sản phẩm khác.

Sử dụng các chương trình này, đầu tiên các đối tượng được hiển thị dưới dạng các phác thảo của phần

khung (wireframe outline), mà từ đó có thể thấy được toàn bộ hình dạng và các thành phần bên trong của

các đối tượng. Sử dụng kĩ thuật này, người thiết kế sẽ dễ dàng nhận thấy ngay các thay đổi của đối tượng

khi tiến hành hiệu chỉnh các chi tiết hay thay đổi góc nhìn, . . .

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 1

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 1

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 2

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 2

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 3

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 3

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 4

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 4

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 5

Đồ họa máy tính - Vũ Hải Quân trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf173 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1362 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfdo_hoa_may_tinh_vu_hai_quan.pdf
Tài liệu liên quan