Sách Lập trình Excel bằng VBA

Macro là gì?

Macro là tập họp một số các dòng lệnh.

Bạn sử dụng chức năng Macro Recorder là một ý tưởng hay để từng bước

thực hiện các công việc, nhất là lúc đầu tìm hiểu về macro. Excel đã hỗ trợ ghi

lại (recorder) các công việc bạn đã thực hiện và chỉ không ghi lại khi bạn dừng

ghi

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 1

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 1

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 2

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 2

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 3

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 3

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 4

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 4

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 5

Sách Lập trình Excel bằng VBA trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf64 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1622 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfsach_lap_trinh_excel_bang_vba.pdf
Tài liệu liên quan