Bài giảng Access

Cơsởdữliệu(CSDL, database) là một bộsưu tập các dữliệu tác nghiệp được lưu trữlại

và được các hệ ứng dụng của một xí nghiệp cụthểnào đó sửdụng.

Hệquản trịcơsởdữliệu(HQTCSDL, Database Management System-DBMS) là hệ

thống phần mềm cho phép:

• Định nghĩa, tạo lập: xác định kiểu, cấu trúc, ràng buộc dữliệu, lưu trữdữliệu

trên các thiết bịnhớ.

Bài giảng Access trang 1

Bài giảng Access trang 1

Bài giảng Access trang 2

Bài giảng Access trang 2

Bài giảng Access trang 3

Bài giảng Access trang 3

Bài giảng Access trang 4

Bài giảng Access trang 4

Bài giảng Access trang 5

Bài giảng Access trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf121 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_access.pdf
Tài liệu liên quan