Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1)

Theo nghĩa chung nhất, văn bản là chuỗi ký hiệu ngôn ngữ hay nói chung

những ký hiệu thuộc một hệ thống nào đó, làm thành một chỉnh thể mang một

nội dung, ý nghĩa trọn vẹn. Theo cách hiểu này bia đá, hoành phi, câu đối ở đền

chùa; chúc thư, văn khế; tác phẩm văn học hoặc khoa học, kỹ thuật; công văn,

giấy tờ, khẩu hiệu.ở cơ quan, tổ chức được gọi chung là văn bản.

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 1

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 1

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 2

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 2

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 3

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 3

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 4

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 4

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 5

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Phần 1) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf46 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_soan_thao_van_ban_phan_1.pdf
Tài liệu liên quan