Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên

không chuyên ngành

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun:

 Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản

 Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản

 Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản

 Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản

 Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

 Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf38 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_gioi_thieu.pdf