Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

Máy tính là gì ?

• Là thiết bị xử lý dữ liệu để có thông tin mong muốn

• Nhận dữ liệu vào

• Xử lý dữ liệu theo chương trình lập sẵn

• Đưa thông tin ra

• Máy tính tạo ra bởi :

• Phần cứng (hardware) : các thiết bị vật lý của máy tính

• Phần mềm (software) : chương trình lập sẵn

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf41 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_3_may_tinh_dien_tu_le_viet.pdf
Tài liệu liên quan