Bài giảng Sử dụng microsoft excel

6.1 Giới thiệu, khởi động và thoát khỏi Excel

6.2 Định dạng dữ liệu và các phép toán

6.3 Các thao tác trên bảng tính

6.4 Sử dụng một số hàm thông dụng

6.5 Biểu đồ

6.6 In ấn

 

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 1

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 1

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 2

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 2

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 3

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 3

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 4

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 4

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 5

Bài giảng Sử dụng microsoft excel trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt162 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1154 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_su_dung_microsoft_excel.ppt
Tài liệu liên quan