Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp

Chương trình điều khiển hệ thống Windows. Cho phép thay đổi cấu

hình cho máy tính phù hợp với công việc hoặc sở thíchthông qua bảng

điều khiển Control Panel.

 Khởi động

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 1

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 1

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 2

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 2

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 3

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 3

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 4

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 4

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 5

Bài thực hành 2 hệ điều hành windows xp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf33 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1308 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_thuc_hanh_2_he_dieu_hanh_windows_xp.pdf
Tài liệu liên quan