Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo

Nhập dữ liệu với cin

 Cách dùng

Cách 1 : nhập lần lượt

cin >> bien_1 ;

cin >> bien_2 ;

Cách 2 : nhập cùng lúc

cin >> bien_1 >> bien_2 ;

 Bấm Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu

 Nên nhập đúng giá trị cho kiểu của biến, nếu không có thể có lỗi phát sinh

 Rất cẩn thận khi nhập cùng lúc dữ liệu cho nhiều biến. Khi đó phải phân tách chúng bằng khoảng trống : dấu cách, tab, xuống dòng

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_bai_3_nhap_xuat_du_lieu_va_cac_h.pdf
Tài liệu liên quan