Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Các câu hỏi chưa có câu trả lời:

Liệu trí tuệ có phải là một khả năng duy nhất hay chỉ là một tên gọi cho một tập hợp các hành vi phân biệt và độc lập nhau?

Thế nào là khả năng sáng tạo?

Thế nào là trực giác?

Điều gì diễn ra trong quá trình học?

Có thể kết luận ngay về tính trí tuệ từ việc quan sát một hành vi hay không, hay cần phải có biểu hiện của một cơ chế nào đó nằm bên trong?

 

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 1

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 1

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 2

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 2

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 3

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 3

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 4

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 4

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 5

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt78 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 2819 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tri_tue_nhan_tao.ppt
Tài liệu liên quan