Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn

Tài sản cố định

• Là những tư liệu lao động đáp ứng đồng thời hai tiêu chuẩn :

• Tiêu chuẩn về thời gian sử dụng : 1 năm trở lên

• Tiêu chuẩn về giá trị : có giá lớn hơn mức tối thiểu do nhà nước quy định

• Mức này phù hợp với tình hình kinh tế từng thời kỳ

• Hiện nay là 10 triệu đồng

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 6: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf37 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_6_tinh_toan_khau.pdf
Tài liệu liên quan