OMNet++

OMNeT++ là một ứng dụng cung cấp cho người sử dụng môi trường để tiến hành mô

phỏng hoạt động của mạng. Mục đích chính của ứng dụng là mô phỏng hoạt động

mạng thông tin, tuy nhiên do tính phổ cập và linh hoạt của nó, OMNeT++ còn được

sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như mô phỏng các hệ thống thông tin phức tạp, các

mạng kiểu hàng đợi (queueing networks) hay các kiến trúc phần cứng.

OMNet++ trang 1

OMNet++ trang 1

OMNet++ trang 2

OMNet++ trang 2

OMNet++ trang 3

OMNet++ trang 3

OMNet++ trang 4

OMNet++ trang 4

OMNet++ trang 5

OMNet++ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf82 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfomnet.pdf
Tài liệu liên quan