Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet

Khái niệm

• Mạng máy tính: là một tập hợp gồm nhiều máy tính hoặc thiết bị xử lý thông tin được kết nối với nhau

qua các đường truyền vật lí theo một kiến trúc mạng nhất định và có sự trao đổi dữ liệu với nhau. Nhờ có mạng máy tính, thông tin từ một máy tính có thể được truyền sang máy tính khác

• Ví dụ:

- Mạng tại Trung tâm Máy tính, Khoa CNTT,

Trường ĐHNN Hà Nội

- Mạng của công ty FPT

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 5

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 4: Mạng máy tính và Internet trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf26 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_co_so_chuong_4_mang_may_tinh_va_internet.pdf
Tài liệu liên quan