Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh

Bài báo trình bày về phương pháp quan trắc biến dạng mô hình vật liệu tương

đương trong nghiên cứu khai thác mỏ bằng công nghệ đo ảnh. Bằng cách sử dụng máy ảnh

số phổ thông chụp ở vùng có sự méo hình kính vật nhỏ và đồng dấu, nắn chỉnh ảnh số theo

công thức phối cảnh xuyên tâm, tiến hành đo các điểm quan trắc mô hình vật liệu tương

đương theo các chu kì khai thác. Độ chính xác thực nghiệm với máy chụp ảnh số Nikon

D7000 đạt được đến 1mm.

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 1

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 1

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 2

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 2

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 3

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 3

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 4

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 4

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 5

Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfquan_trac_dich_chuyen_dat_da_va_bien_dang_be_mat_tren_mo_hin.pdf
Tài liệu liên quan