Xây trụ độc lập tiết diện vuông

- Khi xây không được điều chỉnh bằng cách gõ ngang trụ.

- Không xây quá tầm với.

 - Trong 1 ngày không xây cao quá 1,5m.

- Khi xây 1 dãy trụ nên xây hai trụ ở hai đầu trước, sau đó căng dây để xây các trụ ở giữa.

- Khi xây cách đỉnh trụ từ 3 đến 5 hàng gạch, phải tính toán để xử lý mạch vữa để hàng gạch trên cùng đạt độ cao thiết kế (không bị nhỡ mạch).

 

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 1

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 1

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 2

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 2

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 3

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 3

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 4

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 4

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 5

Xây trụ độc lập tiết diện vuông trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxay_tru_doc_lap_tiet_dien_vuong.doc
Tài liệu liên quan