Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất

Giải phóng mặt bằng gồm các việc: Đền bù di dân theo

Nghị định của Chính phủ và các quyết định của địa phương (phần việc này do chủ đầu tư thực hiện), chặt cây, đào bỏ rễ cây, phá dỡ công trình cũ nếu có, di chuyển các hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông tin), mồ mả, ra khỏi khu vực xây dựng công trình, phá đá mồ côi trên mặt bằng nếu cần, xử lý thảm thực vật thấp, dọn sạch chướng ngại, tạo thuận tiện cho thi công.

Trước khi giải phóng mặt bằng phải có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho những người có công trình ngầm nổi trong khu đất biết để di chuyển.

Sau một thời gian quy định, chủ đầu tư phải là các thủ tục để di chuyển. Đối với việc di chuyển mồ mả phải theo đúng phong tục và quy định về vệ sinh môi trường.

Đối với hệ thống kỹ thuật phải bảo đảm đúng các quy định di chuyển.

 

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 1

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 1

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 2

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 2

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 3

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 3

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 4

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 4

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 5

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf49 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thi_cong_co_ban_va_an_toan_lao_dong_chuong_3_cong.pdf
Tài liệu liên quan