Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau

Sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau có thể xảy ra tại bất kỳ dự án

xây dựng dân dụng sử dụng kết cấu dự ứng lực. Các sự cố có thể xảy ra gồm nổ bê tông tại đầu kéo

hoặc đầu chết, đứt cáp, tuột đầu neo chết, tắc kẹt đường cáp,.Những sự cố này cần phải có biện

pháp xử lý và phòng tránh kịp thời để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng các cấu kiện dự ứng

lực theo đúng tiêu chuẩn thiết kế. Bài báo giới thiệu biện pháp xử lý sự cố cho hai trường hợp khá

hi hữu xảy ra trong quá trình thi công cáp dự ứng lực: đường cáp bị tắc kẹt và đường cáp bị tụt đầu

neo chết để thấy được tầm quan trọng trong công tác thi công căng kéo cáp dự ứng lực.

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 1

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 1

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 2

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 2

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 3

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 3

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 4

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 4

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 5

Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbien_phap_xu_ly_su_co_trong_qua_trinh_cang_keo_cap_du_ung_lu.pdf
Tài liệu liên quan