Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra

Hiện nay, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra với tốc độ nhanh chóng, kéo theo sự đầu tư hàng loạt các công trình xây dựng nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình hình thành và tồn tại của mỗi công trình xây dựng cũng tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại cho con người và tài sản liền kề, xung quanh. Vấn đề đặt ra là quyền, lợi ích của người bị thiệt hại sẽ được bảo vệ như thế nào, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó. Bằng phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích các quy định pháp luật thực định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, tác giả sẽ làm rõ những bất cập trong quy định của pháp luật, vướng mắc khi áp dụng. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật tương ứng cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn.

 

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 1

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 1

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 2

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 2

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 3

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 3

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 4

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 4

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 5

Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_van_de_phap_ly_ve_trach_nhiem_boi_thuong_thiet_hai_do.pdf
Tài liệu liên quan