Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus

Bài báo trình bày về động cơ D1146TI sử dụng tăng áp bằng tuabin khí liên hệ khí thể: Sơ đồ nguyên lý của tăng áp; cấu tạo turbo tăng áp động cơ; thông số kỹ thuật turbo tăng áp động cơ; ứng dụng bộ làm mát trung gian khí nạp để làm mát nguồn khí nóng từ máy nén trước khi đi vào buồng đốt động cơ D1146TI. Trên cơ sở sử dụng phần mềm Diesel - RK đánh giá những ảnh hưởng đến công suất, chỉ tiêu công tác động cơ khi được làm mát trung gian khí nạp. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình làm giảm nhiệt độ khí nạp trung gian sẽ làm tăng công suất động cơ, làm giảm nhiệt độ khí cháy, làm giảm nhiệt độ động cơ khi làm việc và làm giảm lượng phát thải NOx.

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 1

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 1

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 2

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 2

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 3

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 3

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 4

Đánh giá ảnh hưởng của làm mát trung gian khí nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, phát thải của động cơ D1146TI trên xe bus trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdanh_gia_anh_huong_cua_lam_mat_trung_gian_khi_nap_den_cac_ch.pdf
Tài liệu liên quan