Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán

Khái niệm chung

- CK chịu kéo: là ck chỉ chịu tác dụng của lực kéo dọc trục cấu

kiện (đúng tâm);

- Ví dụ: các thanh chịu kéo trong cầu dàn thép, các thanh treo,

dây cáp của cầu dây văng, võng;

- SK của ck chịu kéo phụ thuộc vào :

D/tích MCN, loại vật liệu;

ĐK LK ở 2 đầu

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 1

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 1

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 2

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 2

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 3

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 3

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 4

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 4

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 5

Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dọc trục - Đào Sỹ Đán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf51 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ket_cau_thep_chuong_3_cau_kien_chiu_luc_doc_truc_d.pdf
Tài liệu liên quan