Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò

Các loại giá chuyển vật tư hiện đang sử

dụng

Để vận chuyển các cấu kiện dài như ống,

ray, vì chống linh hoạt các mỏ hầm lò, sử dụng

nhiều phương tiện khác nhau. Trong đó, một

số phương tiện có độ an toàn thấp và thời gian

chuyên chở lớn, gây nhiều bất cập trong quản

lý Hiện nay, các thiết bị tương tự của nước

ngoài thường được nhập khẩu đồng bộ cùng

thiết bị tời trục.

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 1

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 1

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 2

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 2

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 3

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 3

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 4

Ứng dụng giá chuyển vật tư chuyên dụng để vận chuyển vật tư dài, dùng trong hầm lò trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfung_dung_gia_chuyen_vat_tu_chuyen_dung_de_van_chuyen_vat_tu.pdf
Tài liệu liên quan