Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh

Khai thác dữ liệu là quá trình tìm kiếm và rút trích những thông tin tiềm ẩn có giá trị, hữu ích từ một khối lượng dữ liệu khá lớn ban đầu.

Những thông tin được rút trích được gọi là tri thức, là yếu tố quyết định giúp phát triển các ứng dụng thông minh. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, việc sử dụng kết quả từ việc phân tích dữ liệu từ các thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu xe con di dộng (FCD) và dữ liệu

điện thoại trực tuyến (FPD) đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trong vấn đề giám sát và quản lý giao thông

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 1

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 1

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 2

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 2

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 3

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 3

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 4

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 4

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 5

Khai thác thông tin tình trạng ùn tắc giao thông từ dữ liệu GPS - Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 06/11/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkhai_thac_thong_tin_tinh_trang_un_tac_giao_thong_tu_du_lieu.pdf
Tài liệu liên quan