Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp

Cần trục Pinguly GC15150S được đưa vào Việt nam từ những năm 1990, đó là loại cần

trục bánh lốp tự hành có ba dạng lắp cần: cần đầu nhọn, cần đầu búa và cần tháp, trong đó cần

tháp có chiều cao nâng lớn nhất, tuy nhiên thiết bị và cấu kiện kết cấu thép cho dạng cần tháp

không đưa sang, trong thuyết minh máy cũng không có hướng dẫn sử dụng cần dạng tháp. Vì vậy

việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cần dạng tháp, lập thuyết minh cho loại cần này là rất cần thiết.

Trong đó tính ổn định chống lật là một trong những bước tính quan trọng của việc tính thiết kế và

thiết lập nhiều thông số quan trọng trong thuyết minh hướng dẫn sử dụng. Đây chính là cơ sở để

tác giả đưa ra bài báo này.

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 1

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 1

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 2

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 2

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 3

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 3

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 4

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 4

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 5

Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật cho cần trục pinguely GC15150S dạng tháp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_goc_nghieng_cho_phep_cua_mat_nen_theo_dieu_kien_on.pdf