Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất

Những yêu cầu về đất đắp

Những yêu cầu về đất đắp phải đảm bảo được cường độ và ổn định lâu dài cũng như độ lún nhỏ nhất cho công trình.

Các loại đất thường được dùng để đắp như: Đất sét, á sét, đất cát, á cát.© 2017 BY

Không nên dùng các loại đất sau đây để đắp:

Đất phù sa, đất bùn, đất mùn vì các loại đất này chịu lực kém

Đất thịt, đất sét ướt vì khó thoát nước

Đất thấm nước mặn vì luôn luôn ẩm ướt

Đất chứa nhiều rễ cây, rơm rác vì một thời gian sau sẽ bị mục nát, bị rỗng, chịu lực lực kém.

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 1

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 1

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 2

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 2

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 3

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 3

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 4

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 4

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 5

Bài giảng Thi công cơ bản và an toàn lao động - Chương 6: Thi công đắp đất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf26 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 06/11/2021 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thi_cong_co_ban_va_an_toan_lao_dong_chuong_6_thi_c.pdf
Tài liệu liên quan