Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường

Những tổn thất về người và thiệt hại về cơ ở hạ tầng do vỡ đê hàng năm cho thấy sự hạn

chế của các biện pháp gia cố đê hiện nay. Đê ược xây dựng dọc sông ngăn lũ, chống ngập

cho các vùng sản xuất, nuôi trồng, và cụm dân ư. Đê đặt trên nền đất yếu và được đắp bằng

đất nạo vét từ đáy kênh nên khả năng chịu lực ém. Khi lũ về, mực nước dâng cao (từ 3÷4 m

so với mặt ruộng) là nguyên nhân chính gây ỡ đê. Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão

Trung ương, tính đến ngày 24/10/2011, lũ tại ồng bằng sông Cửu Long làm ngập 89.813

căn nhà, 23.172 ha lúa, 1.370 km đê bao bị sạt ở và 57 người chết, tổng thiệt hại do lũ gây ra

gần 1.480 tỷ đồng .

 

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 1

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 1

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 2

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 2

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 3

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 3

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 4

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 4

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 5

Ảnh hưởng điều kiện địa chất An Giang và Đồng Tháp đến cường độ cọc đất ximăng hiện trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfanh_huong_dieu_kien_dia_chat_an_giang_va_dong_thap_den_cuong.pdf