Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng

Xử lý, gia cố nền đất yếu bằng cọc đất-xi măng là một trong những phương

pháp được sử dụng rộng rãi ở nước ta hiện nay và đã mang lại hiệu quả tích

cực. Tuy nhiên, việc tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất gia cố bằng

cọc đất-xi măng một cách chính xác, đảm bảo độ tin cậy là vấn đề cần được

tiếp tục nghiên cứu, thảo luận. Bài báo phân tích, đánh giá phương pháp

tính sức chịu tải và độ lún của nền đất sau gia cố bằng cọc đất-xi măng, đồng

thời đề xuất cách tiếp cận khác xác định sức chịu tải và độ lún của nền sau

gia cố bằng cách coi nền đất sau gia cố là một nền đất mới với thành phần,

trạng thái, tính chất cơ lý mới và áp dụng lý thuyết môi trường biến dạng

tuyến tính để tính toán .

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 1

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 1

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 2

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 2

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 3

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 3

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 4

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 4

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 5

Bàn về phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfban_ve_phuong_phap_tinh_toan_suc_chiu_tai_va_do_lun_cua_nen.pdf
Tài liệu liên quan