Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất

Đảm bảo rằng không gian nội thất được chiếu sáng bởi nhiều mức độ khác nhau

Trong một không gian nội thất, sẽ là vô ích nếu bạn bố trí ánh sáng một cách vô tội vạ.

Chỉ cần ghi nhớ một nguyên tắc cơ bản: có nhiều mức độ chiếu sáng khác nhau. Một

nguồn sáng chung và một nguồn sáng chiếu tập trung là điều cần thiết. Nguồn sáng chung

cần phải đủ mạnh để có thể chiếu sáng toàn bộ không gian. Nguồn sáng chiếu tập trung

sẽ được hướng đến những nơi khác nhau.

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 1

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 1

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 2

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 2

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 3

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 3

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 4

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 4

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 5

Giải bài toán chiếu sáng cho không gian nội thất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiai_bai_toan_chieu_sang_cho_khong_gian_noi_that.pdf
Tài liệu liên quan