Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập

Đập chắn nước cũng như các loại công trình xây dựng khác, đều phải qua các bước

khảo sát, thiết kế, thi công. Kiểm tra chất lượng thi công đắp đập là một khâu đặc biệt quan trọng

để bảo đảm chất lượng công. Để đạt được mục đích đó Nhà nước đã ban hành các tiêu chuẩn

14TCN 152:2006 “Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định độ chặt của đất đắp

sau đầm nén tại hiện trường” và TCXDVN 301:2003 “Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác

định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường”. Qua nghiên cứu hai tiêu chuẩn này cùng với thực

tế đang diễn ra trên các công trường bài báo đã phân tích những vấn đề bất cập của các tiêu chuẩn

để mong công tác kiểm tra chất lượng đắp đập được tốt hơn.

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 1

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 1

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 2

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 2

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 3

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 3

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 4

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 4

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 5

Một số vấn đề về kiểm tra chất lượng thi công đắp đập trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_van_de_ve_kiem_tra_chat_luong_thi_cong_dap_dap.pdf
Tài liệu liên quan