Giáo trình Đường ống

Phân loại theo chiều cao xây dựng

Bể ngầm: được đặt bên dưới mặt đất, thường sử dụng trong các cửa hàng

bán lẻ.Bể nổi: được xây dựng trên mặt đất, được sử dụng ở các kho lớn.

Bể nửa ngầm: Loại bể có ½ chiều cao bể nhô lên mặt đất, nhưng hiện nay

còn rất ít.

Bể ngoài khơi: được thiết kế nổi trên mặt nước, có thể di chuyển từ nơi

này đến nơi khác một cách dễ dàng.

 

Giáo trình Đường ống trang 1

Giáo trình Đường ống trang 1

Giáo trình Đường ống trang 2

Giáo trình Đường ống trang 2

Giáo trình Đường ống trang 3

Giáo trình Đường ống trang 3

Giáo trình Đường ống trang 4

Giáo trình Đường ống trang 4

Giáo trình Đường ống trang 5

Giáo trình Đường ống trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf99 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_duong_ong.pdf