Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T

Bài báo này trình bày việc tính toán sức kháng uốn theo thời gian của dầm bê tông cốt thép

ứng suất trước tiết diện chữ T thông qua việc sử dụng một mô hình xác suất mới được thiết lập.

Sự ngẫu nhiên của các thông số đầu vào của mô hình được xem xét với giả định phân phối chuẩn.

Khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép ứng suất trước được nghiên cứu thông qua ví dụ số

sử dụng kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo. Kết quả cho thấy mô hình đề xuất có đủ độ tin cậy để

xác định sức kháng mômen uốn theo thời gian của dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện

chữ T.

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 1

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 1

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 2

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 2

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 3

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 3

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 4

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 4

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 5

Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmo_hinh_xac_suat_cho_dam_be_tong_cot_thep_ung_suat_truoc_tie.pdf
Tài liệu liên quan