Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí

1. Thiết kế sàn phấm: là căn cứ vào yêu cầu sử dụng thực tế, người thiết kế phải hình dung được hình dáng, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật của sàn phấm, biểu diễn sàn phấm đó lên bản vẽ.

2. Thiết kế công nghệ: là dựa vào bản vẽ thiết kế sản phấm kết hợp với hiểu biết và khả năng thực tế sàn xuất ra sàn phấm (khả năng về trang thiết bị, khả năng con người) để định ra đường lối, biện pháp nhằm biến sản phấm trên bàn vẽ thành sàn phấm sử dụng. Giai đoạn này còn gọi là giai đoạn thiết kế qui trình công nghệ.

3. Thiết kế trang bị công nghệ: là căn cứ vào qui trình công nghệ đã được xác lập, ta phải thiết kế được một hệ thống trang thiết bị, máy móc phù hợp để sàn xuất ra sản phẩm yêu cầu.

 

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 1

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 1

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 2

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 2

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 3

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 3

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 4

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 4

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 5

Giáo trình Thiết kế nhà máy cơ khí trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf133 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_nha_may_co_khi.pdf
Tài liệu liên quan