Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu

amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long bằng các sơ đồ, thiết bị thí

nghiệm khác nhau.

Khi cắt không thoát nước, theo thứ tự từ các thí nghiệm nén ba trục UU, nén đơn

trục, cắt cánh hiện trường, đối với bùn sét, sức kháng cắt lần lượt: 10,3 đến 15,1 kPa; 9,6

đến 19,3 kPa và từ 12,7 đến 21 kPa; đối với bùn sét pha, sức kháng cắt lần lượt: 10,2 đến 20

kPa; 15,6 đến 20,5 kPa và 23,4 đến 25,3 kPa. Sức kháng cắt không thoát nước biến đổi theo

quy luật: giảm khi giới hạn chảy tăng và độ chặt giảm. Ban đầu, khi hàm lượng muối tăng

đến 1,478% thì sức kháng cắt giảm sau đó hàm lượng muối tăng thì sức kháng cắt tăng.

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 1

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu  amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 1

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 2

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu  amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 2

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 3

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu  amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 3

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 4

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu  amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 4

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 5

Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu  amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdac_diem_suc_khang_cat_cua_dat_loai_set_yeu_amq22_3_phan_bo.pdf
Tài liệu liên quan