Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc

Khái niệm:

- Là nghệ thuật tạo hình, là khởi thủy cho sáng tác kiến trúc

-Điểm là một trong những yếu tố xác lập các không gian duy nhất

Về hình học:

 - Điểm dùng để chỉ một địa điểm, hay một vị trí trong không gian.

Về hình ảnh:

 - Điểm không có hình dáng(hình thể), khối lượng, trọng lượng

 

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 1

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 1

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 2

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 2

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 3

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 3

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 4

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 4

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 5

Bài giảng Lý thuyết kiến trúc - Chương 2: Ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt98 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ly_thuyet_kien_truc_chuong_2_ngon_ngu_kien_truc_va.ppt