Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg

Đối với cầu dây văng nhịp lớn, việc xác định vận tốc gió flutter tới hạn là rất quan trọng do

kết cấu cầu dây văng có dạng thanh mảnh, phức tạp, rất nhạy cảm với tác dụng của gió, bão. Hiện

tượng flutter trong lĩnh vực cầu có thể được hiểu là sự dao động uốn-xoắn kết hợp của dầm chủ

cầu dưới tác dụng của các lực tự kích khí động học. Khi luồng gió thổi qua cầu, dầm cầu sẽ có hai

chuyển vị là chuyển vị uốn theo phương đứng h và chuyển vị xoắn α, các chuyển vị này lại tương

tác ngược trở lại luồng gió thổi đến và gây ra các lực khí động bất thường bổ sung. Do đó, các

thành phần lực khí động này được gọi là các lực tự kích khí động học, bao gồm 2 thành phần: Lực

đẩy Lh và momen xoắn Mα. Phương trình biểu diễn các lực này đã được tác giả Scanlan biểu diễn

dưới dạng giải tích theo các tham số khí động Ai*, Hi* được xác định từ thực nghiệm [1, 6].

 

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 1

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 1

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 2

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 2

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 3

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 3

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 4

Xác định gần đúng vận tốc gió Flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_gan_dung_van_toc_gio_flutter_toi_han_cua_dam_chu_ca.pdf
Tài liệu liên quan