Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình

Khái quát:

Mạng điện của một công trình có các bộ phận chính sau:

Nguồn điện

Đường dây truyền tải điện

Các thiết bị đóng cắt và điều khiển mạch điện

Thiết bị bảo vệ mạch điện

Phụ tải là các thiết bị tiêu thụ điện

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 1

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 1

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 2

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 2

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 3

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 3

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 4

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 4

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 5

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 2: Tính toán phụ tải điện công trình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf19 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 06/11/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_dien_cong_trinh_chuong_2_tinh_toan_phu_t.pdf
Tài liệu liên quan