Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất

Lồ ô và tầm vông là những loại cây có họ từ tre trúc có tính chất cơ học tương tự như gỗ mềm, dễ gia công, giá vật liệu rẻ, rất sẵn có ở nhiều vùng nông thôn, miền núi và được sử dụng phổ biến như một vật liệu xây dựng truyền thống. Nếu tính theo khối lượng thể tích thì tre có độ bền chịu kéo dọc thớ lớn hơn gỗ 3 - 4 lần, cao hơn thép 6 lần, khả năng chịu nén ngang cao hơn gỗ 10% và chịu nén tốt hơn cả bê tông. Tuy nhiên, chúng cũng có nhiều hạn chế do đặc điểm cấu tạo riêng của loại cây 1 lá mầm đó là: kích nhỏ, cấu tạo và tính chất cơ học của vật liệu thay đổi theo chiều bán kính và cả chiều cao của cây. Để có thể khắc phục được những nhược điểm của nguyên liệu họ tre trúc và gia tăng thêm những ưu điểm của nguyên liệu ban đầu, chúng ta có thể sử dụng công nghệ ép khối các thanh nguyên liệu cơ sở của tre trúc.

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 1

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 1

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 2

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 2

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 3

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 3

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 4

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 4

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 5

Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_thong_so_cong_nghe_tao_van_ep_khoi_tu_cay_lo_o_va_c.pdf
Tài liệu liên quan