Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động

Bài báo phân tích khảo sát một số yếu tố về vật liệu (số lớp, góc đặt

cốt của ống composite) và đặc trưng nền ảnh hưởng đến đáp ứng động học của

ống composite(CPS) lớp đặt trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng tải trọng di động

bên trong. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với phần tử vỏ suy biến

(degenerated shell element) 8 nút và lý thuyết thuần nhất hóa đối với composite

lớp để xây dựng phương trình dao động của ống CPS trên liên kết đàn hồi chịu

tác dụng tải trọng di động.

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 1

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 1

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 2

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 2

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 3

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 3

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 4

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 4

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 5

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến đáp ứng động học của ống composite trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphan_tich_anh_huong_cua_mot_so_yeu_to_den_dap_ung_dong_hoc_c.pdf
Tài liệu liên quan