Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat

Bài báo nghiên cứu các đặc tính của bê tông bị xâm thực bởi muối sunphat. Các hỗn

hợp bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35, 0,40 và 0,45. Tro bay thô của

nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn được sử dụng để thay thế 10% xi măng trong thành phần cấp

phối hỗn hợp bê tông. Các mẫu bê tông được ngâm trong dung dịch Na2SO4 nồng độ 5% và

trong nước để so sánh kết quả. Các thí nghiệm về cường độ chịu nén và vận tốc truyền xung

siêu âm được tiến hành tại 3, 7, 14, 28, 56 và 91 ngày tuổi. Kết quả thí nghiệm cho thấy,

cường độ chịu nén và vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu bị xâm thực sunphat nhỏ

hơn các mẫu bê tông thường được bảo dưỡng trong nước. Các phản ứng giữa muối sunphat

và các sản phẩm thủy hóa và puzơlan hóa tạo nên gypsum và ettringite là nguyên nhân gây

nên sự trương nở, nứt nẻ và làm giảm cường độ chịu lực của bê tông.

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 1

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 1

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 2

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 2

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 3

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 3

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 4

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 4

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 5

Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcac_dac_tinh_ky_thuat_cua_be_tong_bi_xam_thuc_boi_muoi_sunph.pdf