Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán

Đo bóc khối lượng là xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công. Do tính trước khối lượng trước khi thực hiện công việc nên còn được gọi là tính tiên lượng hay đo bóc tiên lượng.

Đo bóc khối lượng có thể được hiểu như sau: “Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam”.

 

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 1

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 1

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 2

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 2

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 3

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 3

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 4

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 4

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 5

Giáo trình Đo bóc khối lượng và lập dự toán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

docx48 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxgiao_trinh_do_boc_khoi_luong_va_lap_du_toan.docx
  • pdfgiao_trinh_boc_tach_khoi_luong_du_toan_9187_494092.pdf
Tài liệu liên quan