Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản

Việc khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản là thiết lập và giải hệ phương

trình vi phân cấp hai không thuần nhất. Đây là vấn đề khá phức tạp, nên người ta chỉ tìm nghiệm

riêng mà chưa tìm được nghiệm tổng quát. Trong công trình này, tác giả trình bày cách thiết lập và

giải bài toán nói trên và tìm nghiệm tổng quát của bài toán dưới dạng giải tích. Kết quả này là cơ

sở nghiên cứu bài toán hạ chìm kết cấu là vật rắn tuyệt đối vào đất bằng cách ghép hai máy rung

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 1

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 1

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 2

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 2

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 3

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 3

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 4

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 4

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 5

Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkhao_sat_dao_dong_cua_he_hai_bac_tu_do_co_can.pdf