Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý

Đập tràn Dƣơng Thiện-Quy Nhơn là đập tràn lớn với chiều dài 326 m, cao trình đỉnh

tràn + 0,5m, chiều dài ngƣỡng tràn là 6.0 m, kết hợp làm đƣờng giao thông thuộc tuyến đê Đông của tỉnh Bình Định, đƣợc xây dựng năm 1978. Sau 22 năm xây dựng, vào năm 2000, đầu phía Bắc của tràn bị lún 43 cm, đầu phía Nam lún 15cm, phải tiến hành đổ bù đến caotrình thiết kế. Sau 9 năm xử lý đổ bù lún, quan trắc lại, cho thấy, đầu Bắc tiếp tục lún 40cm và đầu Nam lún 13cm.

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 1

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 1

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 2

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 2

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 3

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 3

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 4

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 4

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 5

Nghiên cứu nguyên nhân gây lún và chênh lệch lún đập tràn dương thiện - Quy Nhơn và đề xuất giải pháp xử lý trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_nguyen_nhan_gay_lun_va_chenh_lech_lun_dap_tran_du.pdf