Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam

Công nghệ in 3D là một công nghệ hiện đại cho phép tự động sản xuất các sản phẩm với cấu trúc phức tạp trực tiếp từ mô hình 3D dưới sự hỗ trợ của máy tính. Tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong lĩnh vực xây dựng được đánh giá là rất lớn với mục đích cải tiến công nghệ xây dựng truyền thống, giảm nhu cầu nhân lực, tăng hiệu quả đầu tư dự án, giảm lượng rác thải và hướng tới phát triển bền vững. Bài báo sử dụng tiếp cận nghiên cứu tổng quan theo hướng định tính, nhắm tới mục đích giới thiệu công nghệ, chỉ ra tiềm năng, thách thức và phân tích những điểm nổi bật mà công nghệ này có thể thay đổi tích cực ngành xây dựng Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, một nghiên cứu tổng quan đã được thực hiện dựa trên các bài báo khoa học được xuất bản trong tạp chí quốc tế uy tín. Qua đó, bài báo đề xuất các định hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm thúc đẩy tính khả thi của công nghệ trong bối cảnh xây dựng Việt Nam.

 

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 1

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 1

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 2

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 2

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 3

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 3

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 4

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 4

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 5

Công nghệ in bê tông 3D - Định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcong_nghe_in_be_tong_3d_dinh_huong_phat_trien_va_ap_dung_o_v.pdf